Wykorzystanie metody Knill’ów

Portrait of diligent schoolkids and their teacher talking at lesson

Organizując swój warsztat pracy z dzieckiem, my terapeuci, nauczyciele i rodzice mamy do dyspozycji szeroki wachlarz możliwości. Wybór konkretnej metody oddziaływań warunkują nasze umiejętności, ale przede wszystkim potrzeby i możliwości psychoruchowe naszych podopiecznych. Niemniej istotny jest także cel, który za pomocą ćwiczeń chcemy osiągnąć. W swojej pracy terapeutycznej bardzo często korzystałam z opracowanych przez Mariannę i Christopera Knill’ów programów aktywności „ Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”. Całość metody składa się z Programu Wprowadzającego, czterech programów o różnych poziomach skomplikowania, oraz programu specjalnego SPH, przeznaczonego do pracy z dziećmi z najgłębszymi deficytami ruchowymi. U podstaw metody leży przekonanie autorów, że dotyk jest najważniejszym sposobem dokonywania się rozwoju człowieka. Kontakt fizyczny warunkuje nawiązywanie pierwszych relacji, pozwala na odczuwanie pierwszych emocji w życiu. Zatem to od wrażliwości dotykowej może zależeć zdolność do nawiązywania kontaktu z otoczeniem, a także umiejętne komunikowanie się z nim. coque iphone Niezwykle istotna, w tym podejściu, staję się kwestia świadomości i doświadczania własnego ciała, oraz sposób nabywania i organizowania tych informacji. W tym ujęciu nieprawidłowości w obrazie i świadomości ciała wyrażać mogą się problemami ruchowymi, które w konsekwencji doprowadzają do problemów komunikacyjnych (np. coque iphone pas cher brak adekwatności w nadawaniu i odbieraniu komunikatów niewerbalnych). Te zaś skutkują brakiem poczucia bezpieczeństwa, problemami emocjonalnym, uniemożliwiając tym samym harmonijny rozwój jednostki. Dlatego tak ważnym jest rozwijanie świadomości ciała, która jest niezbędna w koordynowaniu ruchów, i dostosowywaniu ich do wykonywanej czynności niezależnie od jej charakteru. soldes coque iphone Podstawą rozwijania świadomości ciała w tej metodzie jest wykonywanie prostych ruchów w rytm, specjalnie dobranej muzyki. coque iphone 8 Tematy melodyczne mają odzwierciedlać czynności, którym towarzyszą, są inne dla każdej czynności. Ich głównym celem jest kierowanie uwagi dziecka na czynność, którą ma aktualnie wykonywać. Dzięki ich przewidywalności pomagają stworzyć poczucie bezpieczeństwa, które jest niezbędne dla osiągnięcia efektu terapeutycznego. Metoda może być wykorzystywana w pracy nad rozwijaniem somatognozji, umiejętności nawiązywania i podtrzymania kontaktów społecznych, zabawy, rozumienia języka, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej. Do tej listy umiejętności, które możemy rozwijać za pomocą programów Knill’ów dodałabym jeszcze wykorzystanie w następujących obszarach: rozwijanie umiejętności imitacji, świadomości „JA“, naukę respektowania granic oraz relaksację. coque iphone x Programy mogą być stosowane z podopiecznymi w każdym wieku. Wybierając konkretną aktywność należy uwzględnić poziom rozwoju intelektualnego a także rodzaj niepełnosprawności ruchowej.   Nawet najlepiej opracowana metoda pracy z dzieckiem, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli terapeuci, nauczyciele czy rodzice nie będą mieć świadomości jak wielkie znaczenie w powodzeniu podejmowanych działań ma ich osoba. Skuteczne oddziaływanie możliwe jest tylko w przypadku nawiązania dobrej relacji z podopiecznym. coque iphone 7 Szczególnie ważne jest umiejętne świadome wykorzystywanie swojego głosu, nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Istotna jest nie tylko umiejętność dawania wsparcia fizycznego, ale także wiedza kiedy je wycofać, tak aby nie ograniczać inicjatywy dziecka i nie uzależnić od niego dziecka. Jednak najistotniejszą kwestią, o której nie można zapomnieć, jest wybieranie metod z którymi sami czujemy się dobrze. Nie warto decydować się na techniki, w których czujemy się niekomfortowo. Dzieci niezwykle szybko wyczują nasze skrępowanie, brak przekonania, nieszczerość, co wywoła u nich niechęć wobec wykonywanych ćwiczeń i zaprzepaści wszelkie korzyści jakie moglibyśmy uzyskać podczas pracy.

Udostępnij post:
Avatar
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i z młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracowała jako psycholog i koordynator oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Myślenicach. Obecnie współtworzy multimedialne rozwiązania wspierające edukację i terapię dzieci DrOmnibus. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem tabletów w Fundacji Hipoterapia w Krakowie. Pasjonatka nowych technologii.