Śledzenie postępów dziecka za pomocą statystyk DrOmnibus

Śledzenie postępów dziecka za pomocą statystyk DrOmnibus

DrOmnibus to nowoczesne, kompleksowe narzędzie wspierające terapię dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju. coque iphone xs max Poznajcie bliżej system śledzenia postępów dziecka i korzyści z wykorzystywania statystyk w pracy z dzieckiem. coque iphone   Statystyki to element systemu, który bezpośrednio pozwala nam na śledzenie tego, jak przebiega proces nabywania umiejętności przez podopiecznych. Uzyskiwane wyniki prezentowane są w formie przejrzystych wykresów, na podstawie których możemy wnioskować o tendencjach występujących w procesie uczenia się dziecka, obserwować naturalną fluktuację wyników. Prezentowanie danych na wykresach umożliwia nam porównywanie ze sobą rezultatów uzyskiwanych na poszczególnych zajęciach. Dzięki przeprowadzonej analizie jesteśmy w stanie wykryć nieprawidłowości w procesie nabywania umiejętności, poprzez pojawienie się rezultatów znacznie odbiegających od wcześniejszych.   Dane gromadzone są jako statystyki:

  • skuteczności – pozwalają określić aktualny poziom umiejętności (wykorzystując procent odpowiedzi poprawnych, błędnych oraz poprawnych ale z podpowiedzią)
  • wejść – informują o tym, ile razy dana gra została włączona ale nie koniecznie dziecko w nią grało
  • czasu – mówią jak długo dziecko rozwiązuje zadania na poszczególnym poziomie, oraz cały poziom

   

Screenshot_1wykres 1: proces nabywania umiejętności identyfikacji dźwiękowej
  Chłopiec pracuje tylko na poziomach 3 i 4 (bez podpowiedzi). Podczas pierwszej sesji uzyskał on 50% poprawnych odpowiedzi. W trakcie kolejnych zajęć, na których wykorzystana została gra na wsi – chłopiec uzyskał już 100% poprawnych odpowiedzi. Postępy dziecka są doskonale widoczne na załączonym wykresie.    
Screenshot_2wykres 2: podczas pierwszego pomiaru dziecko uzyskało wyniki wyższe niż podczas drugiego
  Obrazuje to często występującą tendencję do spadku uzyskiwanych wyników podczas procesu wyuczania umiejętności. Kwestiami wartymi do porównania są: poziom motywacji podczas zajęć, ogólne samopoczucie dziecka – jako czynniki mogące determinować uzyskiwanie konkretnych wyników.    

Screenshot_5wykres3: dziecko rozwiązuje zadania z wykorzystaniem podpowiedzi

  Liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w pomiarze drugim, zmniejszyła się natomiast liczba odpowiedzi błędnych oraz tych, z wykorzystaniem podpowiedzi. Obserwujemy zatem stopniowy przyrost umiejętności różnicowania elementów podobnych.    

Dziecko rozwiązuje zadania z wykorzystaniem podpowiedzi. coque iphone x Liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w pomiarze drugim, zmniejszyła się natomiast liczba zarówno odpowiedzi błędnych oraz tych z wykorzystaniem podpowiedzi. Obserwujemy zatem stopniowy przyrost umiejętności różnicowania elementów podobnych. – See more at: http://www.terapiaztabletem.pl/sledzenie-postepow-dziecka-za-pomoca-statystyk-dromnibus/#sthash.Qi2Qyn2R.dpuf
Dziecko rozwiązuje zadania z wykorzystaniem podpowiedzi. Liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w pomiarze drugim, zmniejszyła się natomiast liczba zarówno odpowiedzi błędnych oraz tych z wykorzystaniem podpowiedzi. Obserwujemy zatem stopniowy przyrost umiejętności różnicowania elementów podobnych. coque iphone 7 – See more at: http://www.terapiaztabletem.pl/sledzenie-postepow-dziecka-za-pomoca-statystyk-dromnibus/#sthash.Qi2Qyn2R.dpuf
Dziecko rozwiązuje zadania z wykorzystaniem podpowiedzi. Liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w pomiarze drugim, zmniejszyła się natomiast liczba zarówno odpowiedzi błędnych oraz tych z wykorzystaniem podpowiedzi. Obserwujemy zatem stopniowy przyrost umiejętności różnicowania elementów podobnych. – See more at: http://www.terapiaztabletem.pl/sledzenie-postepow-dziecka-za-pomoca-statystyk-dromnibus/#sthash.Qi2Qyn2R.dpuf

Screenshot_6wykres 4: podczas pracy dziecko nie korzystało z podpowiedzi
  Widoczny jest stopniowy przyrost umiejętności – obrazuje go stopniowy wzrost liczby poprawnych odpowiedzi w stosunku do odpowiedzi błędnych. Początkowo przyrost umiejętności następuje szybciej (lub podczas pierwszych zajęć dziecko nie do końca zrozumiało grę) z każdymi kolejnymi zajęciami widoczny jest wolniejszy jednak ciągły przyrost zdolności. coque iphone 6    
Screenshot_10wykres 5: dziecko posiada dobrze rozwiniętą umiejętność
  W tym przypadku jest ona już doskonalona. Obserwujemy, że wraz ze wzrostem liczby poprawnych odpowiedzi obniża się liczba błędnych, a także potrzebnych podpowiedzi.    
Screenshot_11wykres 6: podczas pierwszego pomiaru dziecko nie wykonało poprawnie żadnego zadania, nie korzystało także z podpowiedzi
  Przyczyny takiego wyniku mogą być różnorodne: niewykształcenie umiejętności, problem ze zrozumieniem treści polecenia itp. outlet coque iphone Istotne jest, że podczas kolejnych zajęć nadal nie korzystając z podpowiedzi wzrostowi uległa liczba poprawnych odpowiedzi.    
Screenshot_12wykres 7: podczas pierwszego pomiaru przeważały odpowiedzi błędne,
dziecko w niewielkim stopniu korzystało z podpowiedzi zawartych w grze
  Na kolejnych zajęciach widoczny jest stopniowy wzrost liczby poprawnych odpowiedzi wraz ze znacznym wzrostem liczby użytych podpowiedzi. Zaobserwować można także znaczny spadek odpowiedzi błędnych. Stopniowe ograniczenie dostępu do podpowiedzi prowadzi do wolniejszego przyrostu liczby poprawnych odpowiedzi na rzecz większej liczby pojawiających się błędów. coque iphone 8       O określaniu aktualnego poziomu umiejętności dziecka pisaliśmy także tutaj – link. Polecamy także scenariusze wykorzystania zadań gier z systemu DrOmnibus: „Na wsi” – tutaj link oraz „Szafa” – tutaj link.   Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z systemu DrOmnibus – piszcie do nas na adres kontakt@dromnibus.com.

Udostępnij post:
Avatar
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i z młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracowała jako psycholog i koordynator oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Myślenicach. Obecnie współtworzy multimedialne rozwiązania wspierające edukację i terapię dzieci DrOmnibus. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem tabletów w Fundacji Hipoterapia w Krakowie. Pasjonatka nowych technologii.