Scenariusz zajęć z wykorzystaniem gry „Na wsi”

nawsi

Coraz więcej ośrodków terapeutycznych korzysta z DrOmnibusa. coque iphone xs max Cieszymy się, zwłaszcza, że dobiegają nas głosy, że dzieci uwielbiają nasze gry! A jedną z tych “najulubieńszych” jest na pewno “Na Wsi”. Wychodząc naprzeciw potrzebom terapeutów i nauczycieli, a także by zainspirować do włączenia DrOmnibusa w program zajęć terapeutycznych, prezentujemy propozycję scenariusza wykorzystania gry podczas zajęć.   Jest to pierwsza część cyklu, w którym opublikujemy także scenariusze dla innych gier DrOmnibus. Autorką jest Agnieszka Kolbiarz – Juszczak, psycholog-terapeuta, ekspert merytoryczny DrOmnibusa. Z opisem gry można zapoznać się na stronie http://dromnibus.com/produkty/ – TUTAJ   SCENARIUSZ WYKORZYSTANIA ZADAŃ „NA WSI” NA ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH  

zdjecie-1

  Ćwiczona sfera: percepcja słuchowa Umiejętność szczegółowa: identyfikacja dźwiękowa Zgodnie z założeniami programu gra „Na wsi” koncentruje się na ćwiczeniu identyfikacji dźwiękowej, może być także wykorzystywana przez terapeutę jako element rozwijający percepcję wzrokową. Gra w sposób szczególny wspomaga naukę/wykształcanie gestu wskazywania – jako niezbędnego do rozwiązania zadania.   Szacowany czas trwania zajęć: 30 min Liczba zajęć: wg indywidualnych potrzeb dziecka. W założeniu uznajemy, że umiejętność jest opanowana, jeśli dziecko rozwiązuje zadania z min. 70% skutecznością. coqueiphone Wykorzystane pomoce terapeutyczne: gra „Na wsi” DrOmnibus, figurki zwierząt, obrazki przedstawiające zwierzęta pojawiające się w grze (niekoniecznie te same), inne odgłosy zwierząt pozwalające na sprawdzenie skuteczności pracy terapeutycznej w zakresie tej umiejętności. Schemat zajęć: Początki terapii dziecka w danej placówce: Gra może być wykorzystana podczas diagnozy funkcjonalnej umiejętności podopiecznego. Pozwalając na swobodną interakcję dziecka z tabletem możemy określić: umiejętność koncentracji uwagi, samodzielnej pracy, podążania z komunikatami słownymi, tendencje do szukania potwierdzenia poprawności wykonywanej czynności. Gra może być pomocna w przyzwyczajeniu dziecka do wymagań pracy stolikowej, w sposób łagodny pozwala przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Szczególnie pomocna może okazać się w odwracaniu uwagi dziecka od separacji z rodzicami/opiekunami podczas zajęć.   Wykorzystanie gry do rozwijania umiejętności identyfikacji dźwiękowej: Podczas pierwszych zajęć prezentujemy dziecku kolejno figurki zwierząt nazywając je jednocześnie. Kolejno prezentujemy obrazki zwierząt. Następnie prosimy dziecko, by dobrało odpowiednie obrazki i figurki (zaczynamy od dobierania 1:1, podczas kolejnych zajęć możemy zwiększać liczbę figurek i obrazków w jednym ułożeniu). coque iphone 8 Ćwiczenie to ma na celu przekonać terapeutę o posiadaniu przez dziecko umiejętności pracy na symbolu w oderwaniu od konkretu.

zdjecie-2

  Następnie pozwalamy dziecku zapoznać się z grą „Na wsi”. Na pierwszych zajęciach ustawiamy tylko poziom 1, jeżeli dziecko nie posiada umiejętności dopasowywania prezentowanego odgłosu do obrazu, poprzez wykorzystanie poziomu 1 modelujemy oczekiwane wzorce. Na kolejnych zajęciach prezentujemy obrazki i nazywamy zwierzęta, następnie wprowadzamy grę. Ponieważ w ustawieniach fabrycznych gry jest opcja odsyłania dziecka do wcześniejszych poziomów, gdy nie radzi sobie z zadaniami, pozwalamy na swobodną zabawę. coque iphone pas cher Jeśli jednak zbyt często wracany jest przez system do niższych poziomów, warto zmienić chwilowo aktywność (np. coque iphone wrócić do zabawy figurkami zwierząt). Następnie pozwalamy dziecku na rozwiązanie zadań z kolejnych poziomów.  

zdjecie-3

  Jeżeli dziecko potrafi rozwiązywać zadania na poziomie 3, warto celem sprawdzenia generalizowania nabytej umiejętności wprowadzić alternatywną pomoc terapeutyczną, z odgłosami zwierząt oraz obrazkami (tak jak np. „co to? kto to?). Dużą wartość dla nabycia umiejętności identyfikacji dźwiękowej, ma zabawa na planszach pomiędzy poziomami t.j. nagrody.  

zdjecie-4

Gra ta stanowi punkt wyjścia do zajęć dydaktycznych o zwierzętach wiejskich, o sposobach dbania o zwierzęta itd.   Gra nie musi być centralnym punktem zajęć. Szczególnie jeśli podopieczny dobrze radzi sobie z identyfikacją dźwiękową, możemy ją traktować jako nagrodę dla tych którzy uczą się nazywania zwierząt. Wzmocnienie płynące z możliwość zabawy (po ściśle określonych warunkach) powinno działać pozytywnie na tempo nabywania umiejętności.

Udostępnij post:
Avatar
Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje z dziećmi i z młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Pracowała jako psycholog i koordynator oddziału wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Myślenicach. Obecnie współtworzy multimedialne rozwiązania wspierające edukację i terapię dzieci DrOmnibus. Prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem tabletów w Fundacji Hipoterapia w Krakowie. Pasjonatka nowych technologii.