3 powody, dla których nauczyciele obawiają się edukacji włączającej

3 powody dla ktorych

Badania potwierdzają znaczenie edukacyjne i wychowawcze edukacji włączającej dla wszystkich dzieci w klasie. coque iphone pas cher Otwartość na innych pomaga lepiej poznać siebie, własne mocne i słabe strony, uczy współpracy i empatii, a przy tym pobudza dzieci do aktywności intelektualnej przez budowanie wewnętrznej motywacji. Dlaczego zatem tylko 17% nauczycieli poparło ten model edukacji? Nauczyciele czują się zaskoczeni kierunkiem zmian w edukacji, coque iphone 7 często pozostają niedoinformowani, a o tym, że w ich klasie może znaleźć się dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dowiadują się najczęściej wtedy, kiedy uczęszcza już ono do klasy 3 powody, coque iphone dla których nauczyciele obawiają się edukacji włączającej:

  1. brak kompetencji – kiedy do klasy trafia dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel zastanawia się, coque iphone en ligne czy będzie potrafił je odpowiednio poprowadzić, coque iphone pas cher czy posiada w tym kierunku wiedzę i doświadczenie, coque iphone xr co ma zrobić, jeżeli nie studiował oligofrenopedagogiki, nie jest psychologiem, logopedą, terapeutą;
  2. brak narzędzi do pracy z dziećmi – nauczyciel nie ma pewności, czy pomoce edukacyjne, których używał dotychczas, będą odpowiednie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jeśli nie, coque iphone 6 to czym powinien się kierować, poszukując pomocy dostosowanych do potrzeb dziecka;
  3. obawa związana z integracją dzieci – na końcu jedna z najważniejszych obaw: nauczyciel nie ma pewności, czy uda mu się zintegrować klasę albo nie do końca wie, jak to zrobić.

Obawy nauczycieli są w pełni zrozumiałe i wymagają konkretnych działań. Nauczyciele potrzebują wsparcia:

  • w postaci szkoleń, informacji na temat tego, jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • w postaci narzędzi edukacyjnych, które ułatwią pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, będą dostosowane do jego potrzeb,
    Udostępnij post: