Czy w Twojej klasie znajdzie się dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

SPE

Wraz z nowym rokiem szkolnym wielu nauczycieli zadaje sobie to pytanie. Jest w nim pewna obawa, ale jest też gotowość do pracy i podejmowania wyzwań. soldes coque iphone Te związane są zarówno ze środowiskiem klasowym: czy uda mi się zintegrować klasę? jak i z osobą nauczyciela: czy czuję się kompetentny, czy wiem, jakimi metodami pracować? po jakie narzędzia sięgnąć?

Statystyki dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu
Badania przeprowadzone przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób wskazują na rosnący wskaźnik zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. Ta wzrostowa tendencja widoczna jest również w przypadku innych zaburzeń. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że w każdym zespole klasowym będą się uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju wraz z dziećmi rozwijającymi się w normie. coque iphone Takie jest też założenie edukacji włączającej, której celem jest jeszcze pełniejsza integracja między dziećmi. coque iphone xs max A ta możliwa jest przede wszystkim poprzez wspólne uczestniczenie zarówno w zajęciach edukacyjnych jak i w zabawach podczas przerw, wspólnych wycieczkach itp. coque iphone 6 W myśl edukacji włączającej rodzice mogą zapisywać dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi do oddziałów ogólnodostępnych a obowiązkiem szkoły jest wsparcie uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci z zaburzeniami nie czują się wykluczone i mają szansę na pełnowartościowe nawiązywanie relacji ze swoimi rówieśnikami. Należy się zatem spodziewać, że sukcesywnie liczba dzieci z zaburzeniami zachowania i rozwoju w szkołach ogólnodostępnych będzie wzrastać, a szkoły powinny im zapewnić odpowiednie warunki. coque iphone Wynika to między innymi z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. coque iphone 6 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Udostępnij post: